Canlyniadau'r Cyfrifiad - Ymateb Ceredigion

21/01/2023 - 10:30

10.30, bore Sadwrn, 21 Ionawr  2023

Neuadd Llwyncelyn (SA46 0HF)

Cyfranwyr:

  • Elin Jones, Llywydd y Senedd
  • Yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones
  • Dr Hywel Griffiths

Croeso cynnes i bawb. Bydd cyfle i bawb gyfrannu a thrafod beth ellid ei wneud yn lleol i ddiogelu’r Gymraeg a chymunedau Cymraeg.