Darlith John Davies: O'r Bont i Bantycelyn

01/02/2013 - 18:30

Hanes protest gyntaf Cymdeithas yr Iaith ar bont Trefechan gan yr hanesydd John Davies hanner can mlynedd wedi'r brotest.

Nos Wener y 1af o Chwefror yn y Lolfa Fach yn Neuadd Pantycelyn