Gig Cell Conwy - Tafarn Penllan

Tafarn Penllan Capel Garmon

Dewch yn llu i gig â drefnwyd gan griw Cell Conwy

Y lein-yp:

*Welsh Whisperer* 
Canu gwlad a gwerin gomedi.

*Siôn Richards*
Artist solo acwstig hyfryd o Fethesda

*Lastigband*
Band newydd sbon lleol i Ddyffryn Conwy. Sŵn gitâr bop gosmig!

*DJ Perl*
Trigolyn o Gapel Garmon ei hun yn diddannu y dorf rhwng setiau ac i orffen y noson!

£5 ar y drws