Cyfarfod o'r Grwp Cymunedau Cynaliadwy

17/01/2024 - 18:30

Cynhelir cyfarfod o'r Grŵp Cymunedau Cynaliadwy dros Zoom am 6.30, nos Fercher, 17 Ionawr.

Y prif bethau fydd yn cael eu trafod fydd yr ymgyrch dros Ddeddf Eiddo. 

Mae croeso mawr i aelodau'r Gymdeithas ymuno â'r grŵp hwn felly os oes gennych ddiddordeb yn y maes, beth am ddod i un o'r cyfarfodydd i weld beth yw beth.

Ebostiwch post@cymdeithas.cymru os am unrhyw wybodaeth neu os am ddolen i ymuno yn y cyfarfod.