Cyfarfod o'r Grwp Cymunedau Cynaliadwy

16/03/2023 - 18:00

Cynhelir cyfarfod o'r Grŵp Cymunedau Cynaliadwy dros Zoom am 8.00, nos Iau, 16 Mawrth 2023.

Un o'r prif bethau sydd yn cael ei drafod ar hyn o bryd yw'r Deddf Eiddo a materion perthnasol eraill. Dyma'r grŵp sy'n ymwneud â hawliau o ran defnyddio'r Gymraeg, statws y Gymraeg a defnydd cyrff o'r iaith felly os ydych chi'n aelod ac efo diddordeb yn y meysydd hyn, mae croeso mawr i chi ymuno â'r grŵp. Ac, os nad ydych yn sicr, dewch i arsylwi yn un o gyfarfodydd y grŵp a phenderfynu wedyn. 

Ebostiwch post@cymdeithas.cymru os am unrhyw wybodaeth neu os am ddolen i ymuno yn y cyfarfod.