Cyfarfod o'r Grwp Cymunedau Cynaliadwy

24/10/2023 - 18:30

Cynhelir cyfarfod o'r Grŵp Cymunedau Cynaliadwy dros Zoom am 6.30, nos Fawrth, 24 Hydref 2023.

Y prif bethau fydd yn cael eu trafod fydd Deddf Eiddo a'r gynhadledd Yr Hawl i Dai Digonol - Beth sy'n Bosib ar 16 Tachwedd. 

Mae croeso mawr i aelodau'r Gymdeithas ymuno â'r grŵp hwn felly os oes gennych ddiddordeb yn y maes, beth am ddod i un o'r cyfarfodydd i weld beth yw beth.

Ebostiwch post@cymdeithas.cymru os am unrhyw wybodaeth neu os am ddolen i ymuno yn y cyfarfod.