Cyfarfod o'r Grwp Dyfodol Digidol

05/10/2020 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf y Grŵp Dyfodol Digidol dros Zoom am 7.00, nos Lun, 5 Hydref.

Dyma'r grŵp sy'n trafod yr ymgyrch datganoli darlledu, ymysg pethau eraill. Os oes efo chi diddordeb yn y maes hwn, mae croeso mawr i chi ymuno â'r grŵp.

Rhowch wybod ac fe allwn eich ychwanegu at y rhestr: post@cymdeithas.cymru