Cyfarfod o'r Grwp Dyfodol Digidol

08/07/2020 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf y Grŵp Dyfodol Digidol dros Zoom am 7pm, nos Fercher, 8 Gorffennaf.

Dyma'r grŵp sy'n trafod yr ymgyrch datganoli darlledu, ymysg pethau eraill. Os oes efo chi diddordeb yn y maes hwn, mae croeso mawr i chi ymuno a'r grŵp.

Rhowch wybod ac fe anfonwn y linc i'r cyfarfod atoch: post@cymdeithas.cymru