Cyfarfod o'r Grwp Hawl i'r Gymraeg

26/10/2022 - 18:00

Bydd cyfarfod o'r Grŵp Hawl i'r Gymraeg dros Zoom am 6.00yh, nos Fercher, 26 Hydref 2022.

Dyma'r grŵp sy'n ymwneud â hawliau o ran defnyddio'r Gymraeg, statws y Gymraeg a defnydd cyrff o'r iaith.

Os oes gennych ddiddordeb yn y maes hwn ac eisiau ymuno yn y cyfarfod, ebostiwch post@cymdeithas.cymru.