Cyfarfod o'r Grŵp Iechyd a Lles

18/12/2023 - 20:00
Cynhelir cyfarfod nesaf yr Grŵp Iechyd a Lles dros Zoom rhwng 20.00 a 21.00 ar nos Lun, 18 Rhagfyr.
 
Mae'r grŵp hwn ymwneud â sicrhau hawliau i'r Gymraeg ym meysydd iechyd a lles felly os oes diddordeb gyda chi yn y meysydd hyn, ac yn aelod o'r Gymdeithas, mae croeso i chi ymuno â'r grŵp. Byddai'n braf iawn croesawu aelodau newydd. 
 
Os nad ydych yn siwr ai dyma'r grŵp i chi, mae croeso i chi fynychu'r cyfarfod a gweld sut mae pethau'n mynd cyn ymrwymo i unrhyw beth pendant.
 
Os ydych yn awyddus i fynychu felly, cysylltwch ac fe anfonwn ni ddolen atoch.