Is-grŵp Iechyd

06/05/2020 - 20:00

Cynhelir cyfarfod nesaf yr Is-grŵp Iechyd ar nos Fercher, 6 Mai rhwng 20.00 a 21.00 ar Skype.

Ymysg y pethau fydd yn cael eu trafod y mae:

  • diogelu gwasanaethau Cymraeg yn ystod Pandemig Covid-19
  • Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Reoliadau Safonau’r Gymraeg ar gyfer Rheoleiddwyr Gofal Iechyd
  • ac unrhyw fater arall o ran hawliau'r Gymraeg ym maes iechyd.

Rhowch wybod os hoffech ymuno a'r Is-grŵp Iechyd – mae croeso mawr i bobl efo arbenigedd/profiad yn y maes: post@cymdeithas.cymru.