Cyfarfod o'r Grwp Iechyd a Lles

13/06/2022 - 20:00

Cynhelir cyfarfod nesaf y Grŵp Iechyd a Lles dros Zoom ar nos Lun, 13 Mehefin rhwng 20.00 a 21.00.

Mae'r grŵp yn gweithio i sicrhau hawliau iaith ym maes iechyd a lles. Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfrannu at waith y grŵp, neu os oes efo chi arbenigedd/profiad yn y meysydd hyn, cysylltwch: post@cymdeithas.cymru.