Gweithdy am y System Cynllunio

21/02/2024 - 19:00

7.00, nos Fercher, 21 Chwefror

Digwyddiad dros Zoom

Dyma gyfle i ddysgu sut mae'r system cynllunio yn gweithio, sut i ddylanwadu ar y Cynllun Datblygu Lleol a chefnogi ymgyrchoedd cymunedau lleol i atal gor-ddatblygu. Does dim angen gwybodaeth am gynllunio i ddod i'r gweithdy.

Cysylltwch â bethan@cymdeithas.cymru am ragor o wybodaeth neu i gofrestru.