Gweithgor Nid yw Cymru ar Werth

02/12/2021 - 17:45

Eisiau bod yn rhan o'r ymgyrch Nid yw Cymru ar Werth? Beth am ymuno â'r Gweithgor Nid yw Cymru ar Werth felly?

Bydd y grŵp yn cyfarfod dros Zoom am 5:45, nos Iau, 2 Rhagfyr er mwyn penderfynu sut i symud ymlaen gyda'r ymgyrch hwn. Croeso mawr i chi ymuno.

Cysylltwch os hoffech y ddolen Zoom.