Gweithgor Nid yw Cymru ar Werth

28/09/2022 - 18:30

Cyfarfod dros Zoom, 6.30, nos Fercher, 28 Medi 2022

Dyma'r gweithgor sydd wedi bod yn trafod yr amryw ralïau a gweithgarwch arall dros y ddwy flynedd diwethaf. Pwrpas y cyfarfod hwn yw i drafod y camau nesaf yn yr ymgyrch. Croeso mawr i unrhyw un sydd eisiau cyfrannu at y gwaith hwnnw.

Ni ellir cynnal ymgyrchoedd eb eich cefnogaeth chi, a'r mwyaf o bobl ddaw ynghyd, y lleia fydd baich gwaith pawb.

Cysylltwch os hoffech gynorthwyo â'r gwaith. Diolch!