Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd-Môn

28/05/2024 - 19:00

Dewch i fod yn rhan o ymgyrchoedd dros y Gymraeg a'n cymunedau yng Ngwynedd a Môn!

Bydd rhanbarth Gwynedd-Môn yn cyfarfod nesaf am 7.00, nos Fawrth, 28 Mai ym Mhalas Print, y Lle Arall, Caernarfon (gyferbyn â Palas Print) - NODWCH BOD HWN YN DDYDDIAD NEWYDD.

Bydd hwn yn gyfarfod hybrid felly fydd modd i chi ymuno ar-lein hefyd.

Mae pethau'n dechrau prysuro unwaith eto yn y rhanbarth felly dewch draw i glywed beth yw beth. Bydd cyfle hefyd i godi unrhyw faterion sy'n eich poeni chi.

Am ragor o wybodaeth neu am ddolen i ymuno ar-lein, cysylltwch â bethan@cymdeithas.cymru.