Herio Cyngor Powys - ble mae'r arweiniad?

04/08/2015 - 14:00

Herio Cyngor Powys - ble mae'r arweiniad?
2 o'r gloch, Dydd Mawrth, 4ydd Awst
Uned Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (Unedau 811-812)
Y Maes, Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn

Gyda gorymdaith i Stondin Cyngor Sir Powys i ddilyn.

Siaradwyr: Dafydd Iwan, Arwyn Groe, Tamsin Davies, Hywel Lovgreen ac eraill, gydag ymddangosiad arbennig gan Owain Glyndŵr!