Hystings Etholiadau'r Cynulliad - Llanrwst

Gwesty'r Eryrod Llanrwst - Eagles Hotel Llanrwst

Wedi cadarnhau ar y panel mae:

Trystan Lewis yr ymgeisydd dros Blaid Cymru i etholaeth Aberconwy
Sarah Lesiter-Burgess yr ymgeisydd dros y Democratiaid Rhyddfrydol i etholaeth Aberconwy
Mary Wimbury yr ymgeisydd rhanbarthol dros y Blaid Lafur

Yn cadeirio'r noson fydd Toni Schiavone, Cadeirydd Grwp Addysg Cymdeithas yr Iaith.
Mi fydd offer cyfieithu ar y pryd yn y digwyddiad.
------

Confirmed on the panel are:

Trystan Lewis the Plaid Cymru candidate for Aberconwy constituency

Sarah Lesiter-Burgess the Liberal Democrat candidate for Aberconwy constituency

Mary Wimbury the Labour regional candidate 

Chairing the panel will be Toni Schiavone, Chairperson of Cymdeithas yr Iaith's Education Group.
Simultaeneous translation will be provided at the event.