Lansiad Cymraeg - Iaith Hamdden

19/07/2020 - 16:00

Byddwn yn lansio yr ymgyrch Cymraeg - Iaith Hamdden fel rhan o'r Eisteddfod AmGen am 4.00, pnawn Sul, 19 Gorffennaf.

Trafodaeth fyw dan gadeiryddiaeth Dylan Ebenezer. Rhagor o fanylion i ddilyn.