Noson Gynghrair Cymunedau Cymru: Mentrau Cydweithredol

06/06/2012 - 19:30

7.30, Nos Fercher, 6ed Mehefin - Neuadd Goffa Pen-y-Groes
Noddir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dyma gyfarfod lansio Cynghrair Cymunedau Cymru. Yn ystod y noson fe fyddwn yn canolbwyntio ar fentrau cydweithredol gyda chyflwyniadau gan grwpiau unigol a thrafodaeth panel. Hefyd, mi fydd Dr Carl Clowes yn lansio ei lyfr 'Cryfder ar y Cyd' ar y pwnc. Bydd siaradwr o Iechyd Cyhoeddus Cymru yn sôn am y perthynas rhwng cymunedau hyfyw ac iechyd.

Pengwern Cymunedol, Saith Seren, Dyffryn Nantlle 20/20, Antur Stiniog, Antur Ogwen

Darperir lluniaeth