Ocsiwn

09/09/2016 - 19:00

9fed o Fedi,
Llety Parc Aberystwyth

Dewch i ocsiwn addewidion i godi arian i waith Cymdeithas yr Iaith yng Ngheredigion ac elusen Mind Aber, sy'n cefnogi ac yn helpu pobol sy'n dioddef o broblemau iechyd meddwl.

Glan Davies fydd yr ocsiwniar a bydd Bois y Fro yn diddanu.

Mae'r rhestr lawn i'w gweld yma, ac mae modd cofrestru cynigion o flaen llaw drwy gysylltu â Bethan - bethan@cymdeithas.cymru / 01970 624501

Cadwch lygad ar dudalen facebook y digwyddiad hefyd