Piced: Ysgolion Cymraeg i Blasdŵr

23/01/2020 - 13:00

Piced: Ysgolion Cymraeg i Blasdŵr

Dewch i bicedi'r cynghorwyr cyn cyfarfod y cabinet i benderfynu ar gyfrwng iaith yr ysgol gyntaf ym Mhlasdŵr yn y brifddinas:

1pm, dydd Iau, 23ain Ionawr
Swyddfeydd Cyngor Caerdydd, Bae Caerdydd
 
Cynhelir cyfarfod cabinet y cyngor am 2pm yr un dydd.
 
Am ragor o wybodaeth: de@cymdeithas.cymru / 02920 486469