Picedu yn erbyn Trafnidiaeth Cymru!

12/01/2019 - 11:00

Picedu yn erbyn Trafnidiaeth Cymru!

Byddwn yn picedu mewn nifer o orsafoedd trenau, am 11yb ddydd Sadwrn y 12fed o Ionawr oherwydd diffyg gwasanaethau Cymraeg gan Drafnidiaeth Cymru.

Byddwn ni'n picedu yn y gorsafoedd trenau canlynol:

- Gorsaf Aberystwyth - am ragor o fanylion dyfed@cymdeithas.cymru/ 01970 624501
- Gorsaf Machynlleth - am ragor o fanylion dyfed@cymdeithas.cymru/ 01970 624501
- Gorsaf Caerdydd - am ragor o fanylion de@cymdeithas.cymru / 02920 486469
- Gorsaf Abertawe - am ragor o fanylion de@cymdeithas.cymru / 02920 486469
- Gorsaf Caerfyrddin - am ragor o fanylion dyfed@cymdeithas.cymru / 01970 624501
- Gorsaf Bangor - am ragor o fanylion post@cymdeithas.cymru / 01970 624501

Os hoffech chi gynnal piced mewn gorsaf trên arall, fe fydden ni'n falch o'ch helpu, cysylltwch â post@cymdeithas.cymru neu 01970 624501 os felly.