Pwyllgor y Dysgwyr

16/05/2022 - 18:00

Cynhelir cyfarfod o Bwyllgor y Dysgwyr Cymdeithas yr Iaith dros Zoom am 7.00, nos Lun, 18 Mai

Dyma'r grŵp sydd yn cynlluniau gweithgarwch i ddysgwyr yn ystod y flwyddyn. Y prif bwnc trafod yn y cyfarfod hwn fydd digwyddiad i ddysgwyr yn Eisteddfod Ceredigion ym mis Awst eleni.

Cysylltwch os am ymuno â'r grŵp hwn.