Rali Flynyddol a Chyfarfod Cyffredinol 2013

05/10/2013 - 10:30

Canolfan Gymunedol Carno, 5ed Hydref 2013

Siaradwyr: Emyr Llew, Toni Schiavone, Dafydd Morgan Lewis

10:30am - Cyfarfod Cyffredinol i aelodau'r Gymdeithas
2pm - Rali Flynyddol y Gymdeithas "Dyfodol ein Cymunedau" gyda gweithdai i ddilyn
7pm - Gig yn y Llew Goch, Dinas Mawddwy
 
Dewch i glywed cyflwyniad ar frwydr y gymuned leol yng Ngharno i sicrhau dyfodol cynaliadwy Cymraeg i'w cymuned a gofynion y Gymdeithas gan y Llywodraeth
 
Cysylltwch nawr i sicrhau ffordd draw
7:30yb o Fangor / Caernarfon - gogledd@cymdeithas.org
7:30yb o Ddinbych - gogledd@cymdeithas.org
7:30yb o Gaerdydd a'r Cymoedd - euros@cymdeithas.org
7:30yb Caerfyddiad 8yb Llandysul 9yb Aberystwyth - bethan@cymdeithas.org
 

Am ragor o wybodaeth:

Ystafell 5, Y Cambria, Rhodfa’r Môr, Aberystwyth, Ceredigion SY23 2AZ 01970 624501

post@cymdeithas.org 01970 624501