Rali Miliwn o Siaradwyr Cymraeg - Addysg Gymraeg i Bawb!

13/02/2016 - 13:00

Rali Miliwn o Siaradwyr Cymraeg

Addysg Gymraeg i Bawb!

1pm, Dydd Sadwrn, 13eg Chwefror 2016

Tu allan i Lys y Goron, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3PG

Siaradwyr: Caryl Parry Jones, Kizzy Crawford, Jamie Bevan (Cymdeithas), Elaine Edwards (UCAC) ac eraill

Dyma gyfle i ddathlu'r Gymraeg a'i phwysigrwydd i bawb yn y wlad. Dewch i godi llais am ein hiaith genedlaethol cyn y gêm rygbi rhwng Cymru a'r Alban ac i roi'r Gymraeg ar yr agenda cyn etholiadau'r Cynulliad.

Dyma union leoliad y rali:

 

Os ydych chi'n dod mewn car, dyma fanylion am feysydd parcio yn y ddinas:

https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Parcio-Ffyrdd-a-Theithio/Parcio-yng-Nghaerdydd/Meysydd-parcio/Documents/City%20Centre%20Map.pdf