Rali Nid yw Cymru ar Werth - Llanrwst

17/12/2022 - 14:00

Cyfarfod ym Maes Parcio Glasdir cyn gorymdeithio o gwmpas y dref

Siaradwyr -
Cyng Nia Clwyd Owen
Robat Idris - Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith
Eryl Owain - Cyn-Swyddog Undeb
Mari Jones (ar ran ienctid y fro)
Beryl Wynne
Tecwyn Ifan

Byddwn ni'n cyhoeddi diweddariadau ar ddigwyddiad facebook y rali yn rheolaidd