Rali'r Cyfri

14/01/2023 - 14:00

Neuadd y Sir, Caerfyrddin

Sir Gâr sydd wedi gweld y cwymp mwyaf yn nifer a chanran y siaradwyr Cymraeg eto, felly mae angen galwad glir gan bobl y sir i Lywodraeth Cymru weithredu.

 

Bydd cyfraniadau a galwadau ar y Llywodraeth gan:
Glynog Davies, aelod Cabinet â chyfrifoldeb dros addysg a'r Gymraeg
Myfanwy Lewis ar addysg Gymraeg
Cai Phillips ar dai a Deddf Eiddo
Wynfford James ar waith a'r economi
Mirain Angharad ar y cyfryngau digidol
Dr Llinos Roberts ar y Gymraeg mewn gwanaethau iechyd a gofal