Rhanbarth Caerfyrddin-Penfro

24/09/2020 - 19:00

Byddwn ni'n cwrdd (dros Zoom) fel rhanbarth ar nos Iau, 24 Medi am 7pm. 

Y prif beth sydd gyda ni i'w drafod yw fforwm Tynged yr Iaith yn Sir Gâr, fydd ar 14 Tachwedd, ond byddwn ni'n siŵr o roi sylw hefyd i dai haf a'r ymgyrch hamdden.

Caiff y ddolen Zoom ei hanfon at aelodau yn agosach at y dyddiad.

Os oes materion yr hoffech chi eu trafod rhowch wybod: bethan@cymdeithas.cymru.