Rhanbarth Caerfyrddin-Penfro

21/03/2021 - 19:00
Bydd Rhanbarth Caerfyrddin y Gymdeithas yn cwrdd 5.00, nos Sul, 21 Mawrth dros Zoom.
 
Ymysg y pethau y byddwn yn eu trafod y mae'r diweddaraf am Gynllun Datblygu Lleol Sir Gâr, yr ymgynghoriad ar gategoriau iaith a fforwm nesaf Tynged yr Iaith Sir Gâr. 
 

Caiff y ddolen Zoom ei hanfon at aelodau yn agosach at y dyddiad.

Os oes materion yr hoffech chi eu trafod rhowch wybod: bethan@cymdeithas.cymru.