Seminar Deddf Eiddo

26/10/2022 - 12:00

Yr Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd

Gyda
Mabon ap Gwynfor - Aelod o'r Senedd
Elin Hywel - Cymdeithas yr Iaith
Walis George

Mae mwy o bobl yn methu fforddio cartref ac yn gadael eu cymunedau am bod cartrefi'n cael eu trin fel asedau.

Rydyn ni wedi paratoi cynigion ar gyfer Deddf Eiddo fyddai'n sicrhau fod gan bawb gartref gwirioneddol fforddiadwy i'w brynu neu rentu yn eu cymuned.