Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Gweinyddol)

05/02/2022 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 5 Chwefror 2022

Neuadd Llyfrgell Caerfyrddin

Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir yr amryw swyddogion swydd sy'n aelodau o'r Senedd yn y Cyfarfod Cyffredinol bob blwyddyn. Mae rhagor o fanylion yma.

Cofiwch fod gan bob un o aelodau'r Gymdeithas yr hawl i fynychu cyfarfodydd y Senedd a chyfrannu atynt (ond heb yr hawl i bleidleisio) – a byddai'n braf iawn gweld cynifer o aelodau â phosib yno. Rhowch wybod os ydych yn bwriadu dod (hyn yn bwysig oherwydd trefniadau bwyd).

OND peidiwch â dod os ydych chi'n hunan-ynysu, yn anhwylus, neu'n dangos unrhyw symptom sy'n gysylltiedig â Cofid-19. Os ydych chi'n dod, dewch â chinio eich hun (darperir paneidiau).

Yn ystod blwyddyn arferol, cynhelir Senedd Ymgyrchoedd bedair gwaith, Senedd Ranbarthau deirgwaith a Senedd Weinyddol deirgwaith. Senedd Weinyddol fydd cyfarfod mis Chwefror yn canolbwyntio ar faterion gweinyddol, codi arian, aelodaeth, ac ati.

Cofiwch hefyd:

  • Mae croeso i blant yn ein cyfarfodydd.

  • Os yw costau trafnidiaeth neu ofal yn rhwystr rhag ddod i'r cyfarfod, gallwch wneud cais i hawliau'r costau yn ôl. Rydym ddim ond yn ystyried ceisiadau am gostau teithio mewn amgylchiadau pan nad oedd yn bosib i chi rannu trafnidiaeth gyda swyddogion eraill.     

  • Dylech chi gysylltu â'n swyddfa ganolog ar 01970 624501 cyn gwneud trefniadau teithio neu ofal rydych chi eisiau eu hawliau yn ôl rhag ofn bod modd i ni drefnu lifft neu wneud trefniant arall.