Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Gweinyddol)

10/09/2022 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 10 Medi 2022

Cyfarfod Zoom

Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir Swyddogion i fod yn aelodau o'r Senedd yn y Cyfarfod Cyffredinol bob blwyddyn. Mae rhagor o fanylion yma.

Cofiwch fod gan bob aelod o'r Gymdeithas yr hawl i fynychu cyfarfodydd y Senedd a chyfrannu atynt (ond heb yr hawl i bleidleisio).

Yn ystod blwyddyn arferol, cynhelir Senedd Ymgyrchoedd bedair gwaith, Senedd Ranbarthau deirgwaith a Senedd Weinyddol deirgwaith. Senedd Weinyddol fydd cyfarfod mis Medi ac yn gyfle i ganolbwyntio ar faterion gweinyddol a materion aelodaeth, codi arian, ac ati.

Byddai'n braf gweld cymaint o aelodau â phosib yno. Cysylltwch os hoffech dderbyn y ddolen Zoom i ymuno â'r cyfarfod.