Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Mai)

15/05/2021 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 15 Mai 2021

Cyfarfod dros Zoom

Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir Swyddogion i fod yn aelodau o'r Senedd yn y Cyfarfod Cyffredinol bob blwyddyn (darllenwch fwy yma), ond mae gan bob aelod o'r Gymdeithas yr hawl i fynychu cyfarfodydd y Senedd a chyfrannu atynt (ond heb yr hawl i bleidleisio). 

Yn ystod blwyddyn arferol, cynhelir Senedd Ymgyrchoedd bedair gwaith, Senedd Ranbarthau deirgwaith a Senedd Weinyddol deirgwaith. Senedd Weinyddol fydd cyfarfod mis Mai a bydd yn canolbwyntio ar waith gweinyddol, codi arian, aelodaeth, ac ati.

Byddai'n braf gweld cymaint o aelodau â phosib yno. Cysylltwch os am dderbyn dolen Zoom.