Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Medi)

11/09/2021 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 11 Medi 2021

Lleoliad i'w gadarnhau – rydym yn gobeithio y bydd hwn yn gyfarfod wyneb yn wyneb.

Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir Swyddogion, gyda gwahanol gyfrifoldebau, i fod yn aelodau o'r Senedd yn y Cyfarfod Cyffredinol bob blwyddyn. Mae rhagor o fanylion yma.

Cofiwch fod gan bob un o aelodau'r Gymdeithas yr hawl i fynychu cyfarfodydd y Senedd a chyfrannu atynt (ond heb yr hawl i bleidleisio) – a byddai'n braf iawn gweld cynifer o aelodau â phosib yno.

Yn ystod blwyddyn arferol, cynhelir Senedd Ymgyrchoedd bedair gwaith, Senedd Ranbarthau deirgwaith a Senedd Weinyddol deirgwaith. Senedd Weinyddol fydd cyfarfod mis Medi yn canolbwyntio ar faterion gweinyddol, codi arian, aelodaeth, ac ati.