Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Mehefin)

12/06/2021 - 10:00

10:00-14:00, dydd Sadwrn, 12 Mehefin 2021

Cyfarfod dros Zoom

Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir Swyddogion i fod yn aelodau o'r Senedd yn y Cyfarfod Cyffredinol bob blwyddyn (darllenwch fwy yma), ond mae gan bob aelod o'r Gymdeithas yr hawl i fynychu cyfarfodydd y Senedd a chyfrannu atynt (ond heb yr hawl i bleidleisio). 

Yn ystod blwyddyn arferol, cynhelir Senedd Ymgyrchoedd bedair gwaith, Senedd Ranbarthau deirgwaith a Senedd Weinyddol deirgwaith. Senedd Ymgyrchoedd fydd cyfarfod mis Mehefin a bydd yn canolbwyntio ar waith y Grwpiau Ymgyrchu.

Byddai'n braf gweld cymaint o aelodau â phosib yno. Cysylltwch os am dderbyn dolen Zoom.