Trafodaeth am y Bil Cynaladwyedd - Eisteddfod Dinbych, 2013