Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas

16/11/2019 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 16 Tachwedd

Canolfan Merched y Wawr, Aberystwyth (SY23 1JH)

Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir Swyddogion, gyda gwahanol gyfrifoldebau, i fod yn aelodau o'r Senedd yn y Cyfarfod Cyffredinol bob blwyddyn, ond mae gan bob un o aelodau'r Gymdeithas yr hawl i fynychu cyfarfodydd y Senedd a chyfrannu atynt (ond heb yr hawl i bleidleisio). Mae rhagor o fanylion am ein cyfarfodydd ac aelodaeth ein pwyllgorau yma: http://cymdeithas.cymru/y-senedd

Yn ystod blwyddyn arferol, cynhelir Senedd Ymgyrchoedd bedair gwaith, Senedd Ranbarthau deirgwaith a Senedd Weinyddol deirgwaith. Senedd Ymgyrchoedd fydd cyfarfod mis Tachwedd a bydd yn canolbwyntio ar waith y Grwpiau Ymgyrchu.

Noder hefyd:

  • Mae croeso i blant yn ein cyfarfodydd.

  • Os hoffech fynychu cyfarfod, cysylltwch i weld a oes rhywun arall yn dod o'r un cyfeiriad â chi er mwyn i chi rannu car.

  • Trefnir cinio syml yn ystod cyfarfodydd y Senedd – croesewir cyfraniadau yn ôl gallu'r unigolyn i dalu.