Sesiwn ffilmiau addysg Gymraeg

05/03/2015 - 09:30

uwchben Coffee #1 (yr hen Ship) yn Aberteifi

Un o brif ymgyrchoedd Cymdeithas yr Iaith ar hyn o bryd yw'r alwad i bob disgybl dderbyn rhywfaint o'u haddysg drwy'r Gymraeg fel eu bod nhw'n gallu defnyddio'r Gymraeg o ddydd i ddydd ac wrth eu gwaith.

Gan fod pwyllgor Cynulliad yn edrych ar addysg ail-iaith ar hyn o bryd rydyn ni'n creu ffilmiau byr 'Welsh Not yr 21ain Ganrif'. Mae nifer o bobl drwy Gymru wedi derbyn addysg Gymraeg ail iaith neu heb gael addysg Gymraeg ac yn defnyddio'r cyfle i ddweud sut mae hynny wedi effeithio arnyn nhw a rhoi 'Welsh Not' arnyn nhw.

Mae rhai enghreifftiau ar ein gwefan yn barod - http://cymdeithas.org/vimeo/addysg-gymraeg-i-bawb-ffilm-o-ddoc-penfro a http://cymdeithas.org/youtube/addysg-gymraeg-i-bawb-michael-o-wrecsam

Gall unrhyw un ddod draw i wneud ffilm neu i glywed mwy am yr ymgyrch Addysg Gymraeg i Bawb yn swyddfeydd Cadwgan - uwchben Coffee #1 (yr hen Ship), ddydd Iau y 5ed o Fawrth am 9.30am, neu am 6.30pm

Mwy o wybodaeth - bethan@cymdeithas.org / 01970 624501