Stondin Stryd Datganoli Darlledu - Bangor

09/11/2019 - 10:30

Rydym yn cynnal stondin stryd fel rhan o'r ymgyrch dros ddatganoli pwerau darlledu i Gymru:

10:30yb, dydd Sadwrn, 9fed o Dachwedd

Wrth y cloc ar y Stryd Fawr ym Mangor.

Dewch draw am sgwrs!