Trafod Cynllun Datblygu Lleol Powys

02/09/2014 - 19:30

7:30pm, Medi 2, Brigands Inn, Mallwyd

Mae Cyngor Powys yn ymgynghori ar ei Gynllun Datblygu Lleol, a'r wybodaeth i gyd fan hyn - http://www.powys.gov.uk/cy/cynllunio-a-rheoli-adeiladu/cynllun-datblygu-lleol/

Mae'r cyfnod ymgynghori yn dod i ben ar Fedi'r 8fed felly byddwn ni'n paratoi ymateb y Gymdeithas i'r Cynllun Datblygu.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda ni - post@cymdeithas.org / 01970 624501