Tynged yr Iaith Sir Gâr 2021?

30/09/2017 - 10:00

Llyfrgell Caerfyrddin

Yn bresennol i arwain a chyfrannu at y gweithdai bydd:
Glynog Davies (Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb dros addysg) a Gareth Morgans (prif swyddog addysg),
Peter Hughes-Griffiths (Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth) ac Ian Jones (pennaeth yr adran hamdden a chwaraeon),
Cefin Campbell (Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb dros Gymunedau a Materion Gwledig) a Gwyneth Ayers (swyddog polisi yn adran y prif weithredwr)
Alun Lenny (Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio)

Bydd swyddogion perthnasol y cyngor hefyd yn gallu cyfrannu ac ateb cwestiynau.

Yn cloi ar ran y cyngor bydd Emlyn Dole (Arweinydd y cyngor)

Mwy o wybodaeth i ddilyn neu cysylltwch: bethan@cymdeithas.cymru