Mesur yr Iaith Gymraeg 2007 - Welsh Language Measure 2007

Mesur yr Iaith Gymraeg 2007 (PDF, 112KB)

Mesur a gymeradwywyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru i ddarparu i’r iaith Gymraeg, a hithau’n briod iaith Cymru, fod yn iaith swyddogol yng Nghymru; i roi hawliau i bobl Cymru gael gwasanaethau yn Gymraeg, gweithio yn Gymraeg a dysgu’r Gymraeg; i sefydlu Comisiynydd Iaith Cymru; i sefydlu Cyngor yr Iaith Gymraeg; ac i ddibenion cysylltiedig.

Welsh Language Measure 2007 (PDF, 114KB)

A Measure approved by the National Assembly for Wales to provide that the Welsh language, being the native language of Wales, shall be an official language in Wales; to give to the people of Wales the right to receive services through the medium of Welsh, to work through the medium of Welsh and to learn Welsh; to establish a Language Commissioner for Wales; to establish a Welsh Language Council; and for connected purposes.