Proclamasiwn a Dogfen Gefndir 'Cymraeg yn Hanfodol!'

Mae Cymdeithas yr Iaith yn galw ar y cyrff cyhoeddus hynny sydd yn gwasanaethu ein cymunedau Cymraeg, i gymryd camau pendant ar frys i sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn dod yn hanfodol i'w holl waith. Mae cymryd camau o'r fath yn angenrheidiol os ydym am normaleiddio'r defnydd o’r iaith Gymraeg fel cyfrwng byw o fewn ein cymunedau...

Mae'r dogfennau canlynol ar gael fel ffeiliau PDF:
Proclamasiwn Cymraeg yn Hanfodol (pdf - 52kb)
Dogfen gefndir Cymraeg yn Hanfodol (pdf - 80kb)