Ymateb Cymdeithas yr Iaith i Adolygiad o Ddarpariaeth Addysg Uwchradd yng nghanol a gogledd-orllewin Sir Benfro, a darpariaeth cyfrwng Cymraeg

http://cymdeithas.cymru/sites/default/files/Ymateb%20Ymg%20Addysg%20Penfro%20Mai%202015.pdf

 

Gwybodaeth am yr ymgynghoriad - http://www.pembrokeshire.gov.uk/content.asp?nav=101,988&parent_directory_id=646&id=31524&Language=CYM