Ymateb i Strategaeth Cyngor Gwynedd ar Ad-drefnu Addysg Gynradd

Yn dilyn ein papur ymateb gwreiddiol i strategaeth ddrafft y Cyngor Sir, yr ydym yn awr yn cynnig y papur atodol hwn yn dilyn y diwygio sylweddol a fu ar gynllun y Cyngor o flaen eu cyfarfod ar 13.12.07. Yr ydym yn dal o’r farn (gweler ein hymateb gwreiddiol) fod y Cyngor wedi cyhoeddi ymchwil llawer mwy helaeth nag a wnaed mewn siroedd eraill ac wedi gwneud ymdrechion sylweddol (ond ffaeledig yn ein tyb ni) o ran ymgynghori...

Ymateb Grŵp Ymgyrch Addysg Cymdeithas yr Iaith i Strategaeth Cyngor Gwynedd ar Ad-drefnu Addysg Gynradd - Chwefror 2008 (pdf)