Cyfrannu - Donate - Contribuer - Przekazać

Defnyddiwch y dudalen hon i gyfrannu'n ariannol at y Gymdeithas - rhowch y swn hoffech ei gyfrannu (mewn punnoedd / GBP) yn y blwch "swm" isod. Os ydych chi'n defnyddio'r dudalen i dalu am rywbeth penodol, anfonwch neges i post@cymdeithas.cymru i'n hysbysu os gwelwch yn dda.

Use this page to donate money to Cymdeithas - enter the ammount you'd like to donate (in pounds / GBP) in the box labeled "swm" below. if you're using this page to pay for something specific, please send a message to post@cymdeithas.cymru to let us know.

Talu = pay

Enw cyntaf = first name

Cyfenw = surname

Cyfeiriad Stryd = street address
   
Tref/Dinas = Town / City

Côd Post = postcode
Rhif Ffôn = phone number

Gwirio'r archeb a thalu = Check the order and pay

anfon archeb = send order

Pris: £0.00
£