Cwrs Blasu'r Gymraeg - Caerdydd

 

Cwrs Blasu'r Gymraeg

Ydych chi erioed wedi meddwl am ddysgu Cymraeg? Dyma’r amser!
Dewch i roi cynnig arni yn ein cwrs i ddechreuwyr yng Nghaerdydd

Welsh Language Taster Course
Ever thought about learning Welsh? Now is the time!
Come and take the first step at our beginners course in Cardiff

CWRS AM DDIM! FREE COURSE!

Dydd Iau 18fed - Dydd Sadwrn 20fed Gorffennaf
Canolfan Oasis, Sblott, Caerdydd
Trefnir ar y cyd rhwng Dysgu Cymraeg Caerdydd a Chymdeithas yr Iaith

Thursday 18th - Saturday 20th July
Oasis Centre, Splott, Cardiff
Organised jointly by Dysgu Cymraeg Caerdydd and Cymdeithas yr Iaith

Mae'r cwrs wedi ei dargedu at ffoaduriaid a cheiswyr lloches / The course is targeted at refugees and asylum seekers. 

Mwy o wybodaeth: joseff@cymdeithas.cymru / 02920 486469

Cofrestwch yma / Register here: