Gwirfoddoli

Mae'r Gymdeithas eich angen chi! Rhowch wybod os oes gennych chi sgiliau neu ddiddordebau arbennig gall helpu gyda ein hymgyrchoedd, er enghraifft:

 • cyfieithu neu brawf ddarllen
 • dylunio – posteri, dogfennau i'w hargraffu, memes
 • creu cartwnau neu gelf ymgyrchu
 • meddwl am drydariadau/negesuon bachog
 • arbenigedd ym maes cysylltiadau cyhoeddus a marchnata
 • diddordeb mewn trefnu digwyddiadau i ddysgwyr, neu brofiad fel tiwtor iaith
 • diddordeb trefnu gweithdai mewn ysgolion
 • y gallu i ddarparu cyngor cyfreithiol
 • diddordeb yn ein Grŵp Addysg, neu brofiad ym maes addysg
 • diddordeb yn ein Grŵp Cymunedau Cynaliadwy, neu brofiad mewn maes cynllunio, amaeth, datblygu economaidd neu lywodraeth leol!
 • diddordeb yn ein Grŵp Dyfodol Digidol, neu brofiad ym maes teledu/radio/y we
 • diddordeb yn ein Grŵp Hawl i'r Gymraeg, neu brofiad ym maes hawliau
 • diddordeb gwirfoddoli ar stondinau Eisteddfod
 • diddordeb mewn llenwi amlenni, ac ati.