Hawliau i'r Gymraeg

Ydych chi erioed wedi teimlo bod gwasanaethau yn Gymraeg yn dameidiog ac anghyson? Ydych chi'n teimlo'n rhwystredig os ydych chi'n methu cael gwasanaeth Cymraeg yn y banc neu rhywle arall?

Ydych chi wedi teimlo y byddwch yn achosi trafferth wrth ofyn am wasanaeth yn Gymraeg? Neu ydych chi am sicrhau bod dysgwyr yn gallu datblygu eu sgiliau iaith trwy allu siarad Cymraeg ym mhob man?

Yn syml, ydych chi eisiau byw yn Gymraeg?

Os felly, dylech chi ymuno â’r grŵp hwn, sy'n ymwneud â hawliau o ran defnyddio'r Gymraeg, statws y Gymraeg a defnydd cyrff o'r iaith.

Os hoffech gymryd rhan yng ngwaith y grŵp neu rannu profiadau tebyg cysylltwch gyda ni ar post@cymdeithas.cymru

Oes gennych chi gwyn am ddiffyg gwasanaeth yn y Gymraeg?

Dogfennau