Hawliau i'r Gymraeg

Ydych chi erioed wedi teimlo bod gwasanaethau yn Gymraeg yn dameidiog ac anghyson? Neu wedi teimlo y byddwch achosi trafferth wrth ofyn am wasanaeth yn Gymraeg?

Os felly, dylech chi ymuno â’r grŵp hwn, sydd yn ymwneud â hawliau o ran defnyddio'r Gymraeg, statws y Gymraeg a defnydd cyrff o'r iaith.

Ydych chi'n cael trafferth byw eich bywyd yn y Gymraeg o ddydd i ddydd? Oes gennych chi gŵyn am ddiffyg gwasanaeth yn y Gymraeg?

Os felly cyfranwch at ein Llyfr Du.

Os hoffech chi gymryd rhan yn ngwaith y grwp neu rannu profiadau tebyg cysylltwch gyda ni ar post@cymdeithas.cymru

Cadeirydd y Grŵp: Leena Farhat

Is-gadeirydd y Grŵp: Marged Lois

 

Oes gennych chi gwyn am ddiffyg gwasanaeth yn y Gymraeg?

Beth allai wneud?

Mae sawl ffordd gallwch chi helpu'r ymgyrch...

Rydyn ni'n galw ar sefydliadau ariannol i gynnig bancio ar-lein yn Gymraeg. Credwn fod yno angen i gael gwasanaeth bancio ar-lein cyflawn yn ddwyieithog ac y dylai HSBC...

Ynghanol cyffro gemau'r 6 gwlad, siom yw gweld bod Undeb Rygbi Cymru yn dal i fethu â chefnogi'r iaith Gymraeg!

Mae angen gwneud yn gwbl glir iddynt fod yn rhaid i'r Gymraeg fod yn rhan...

Tan eleni gwelwyd arwyddion dwyieithog yn siop M&S Caerfyrddin, ond does dim llawer yno erbyn hyn. Yn ogystal agorwyd siop yn Llanelli rhai blynyddoedd yn ôl gyda'r nesaf peth i ddim o arwyddion Cymraeg. Yn dilyn pwysau a...

Dogfennau